Uw voordeel: Zonneboiler

De premie bedraagt 550€/m2 nieuw geplaatste thermische zonnecollectoren.  Deze moeten voor de productie van sanitair warm water worden gebruikt, eventueel in combinatie met woningverwarming.

De premie bedraagt maxium 2750€ per geplaatste installatie.  Het premiebedrag wordt begrensd tot 50% van het factuurbedrag dat betreking heeft op het REG-luik, inclusief BTW.

De netbeheerder berekent de premie aan de hand van de apertuuroppervlakte van de zonnecollectoren.  De apertuuroppervlakte staat vermeld bij de technische specificaties van de zonnecollector en wordt bepaald volgens de Europese norm NEN-EN12975.

DGS dient de aanvraag tot premie van uw zonneboiler voor u in bij de netbeheerder.


premie zonneboiler bij de netbeheerder Eandis

premie zonneboiler bij de netbeheerder Infrax